วิธีใช้กับนาข้าว


1.ขั้นตอนการเตรียมดิน

ใช้สูตรปรับสภาพดินบวกกับย่อยสลายตอซัง หลังจากล้มตอซังจนติดดินแล้ว
ปล่อยน้ำเข้านาให้ท่วม ใช้ แกรนฟิซ4ลิตร+แกรนบูม250ซีซี ผสมน้ำ400ลิตรฉีดให้ทั่วในพื้นที่4-8ไร่
ตีเทือกหมักไว้ 7 วัน จะทำให้ลดปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวเหลือง ลดวัชพืชในแปลงนาได้ดีมาก

2.เคลือบเมล็ด

ใช้ สูตร1จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด ผสมน้ำ40ลิตร โดยเอาเมล็ดพันธุ์แช่น้ำตามปกติ1คืน
แล้วนำมาเปิดปากกระสอบผึ่งให้หมาด-แห้งดีแล้ว เอาส่วนผสมข้างต้นราดให้ทั่วแล้วหมักอีก1คืน(ในที่ร่ม)
แล้วนำไปหว่านตามปกติ จะทำให้ข้าวงอกดี รากแข็งแรง ป้องกันเชื้อรา
ต้นข้าวงอกเสมอทั่วทั้งแปลง ถ้าเป็นนาดำจะทำให้ข้าวตั้งตัวได้เร็วขึ้น

3. ฉีดพ่นทางใบพร้อมยาคลุมยา

ต้นข้าวสูงประมาณ 4-6นิ้วหรือ8-10วัน ใช้สูตร1จำนวน1ซอง+ป้องกัน
เชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร ฉีดพร้อมยาคุมหญ้า

4.ข้าวมีอายุ1เดือน

ใช้สูตร1จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร ฉีดพ่น

5.ข้าวมีอายุ2เดือน เริ่มออกรวง

ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร ฉีดพ่น

6.ข้าวตากดอก วายเกสร หางปลาทู ออกโพ้ง

ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+ ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร ฉีดพ่น
จะทำให้ข้าวรวงยาว  เมล็ดสมบรูณ์ ข้าวสุกเหลืองเสมอ ผลผลิตเพิ่ม เปอร์เซ็นความชื้นดี และน้ำหนักดี

ถ้าต้นข้าวเป็นโรค

ใช้สูตร2จำนวน2ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น   ซ้ำทุกๆ5วัน

สำหรับนาที่เพลี้ย และหนอนลง

ใช้สูตร2จำนวน 1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น   ซ้ำทุกๆวันแรก
นับไปอีก 3 วัน ใช้ ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นซ้ำ
นับไปอีก 4 วัน ใช้สูตร2จำนวน 1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นซ้ำ

ใช้สูตรนี้รับรองเพลี้ยตายหมด

ห้ามฉีดพ่นขณะแดดจัด หรือดินแห้ง

Advertisements
%d bloggers like this: