วิธีใช้กับยางพารา


ยางติดตา ยางถุง

ใช้สูตร1จำนวน1ซอง+เปิดตา1ขวด+ป้องกันเชื้อรา1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่น 7วันครั้ง หรือ ใช้รดไปกับน้ำเหวี่ยงก็ได้

ยางที่ปลูกลงหลุมแล้ว

ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่นใบ ต้น รอบโคนต้น 10-15วันครั้ง

ยางที่เปิดกรีดแล้ว

ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร ฉีดพ่นลำต้นให้ทั่ว สูงเท่าที่ฉีดพ่นถึง
รวมทั้งฉีดพ่นดินรอบโคนต้นด้วย ในเดือนแรกให้ ฉีดพ่น7วันครั้ง ในเดือนที่2 ให้ฉีดพ่น15 วันครั้ง
ในเดือนที่3 เป็นต้นไปให้ฉีดพ่นเดือนละครั้ง รับรองหน้ายางจะไม่เป็นเชื้อรา
หน้ายางจะสร้างเปือกได้เร็ว แก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่ง น้ำยางจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ช่วงพักหน้ายาง

ให้ใช้ สูตร2จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ดินแดงทาหน้ายาง1กิโลกรัม +น้ำ1ลิตร
ผสมแล้วนำไปทาหน้ายาง

Advertisements
%d bloggers like this: