วิธีใช้กับลำใย


หลังตัดแต่งกิ่ง  ปรับปรุงดินโดย

ใช้แกรนบูม4ลิตร+แกรนพิช250ซีซี ผสมน้ำ 400ลิตรขึ้นไป ในพื้นที่4-8ไร่
ใช้ฉีดพ่น หรือราด ดินภายในทรงพุ่ม หรือปล่อยไปกับน้ำ ให้เดือนละครั้ง

บำรุงใบ-ต้น

ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่น 10-15วัน ครั้ง บำรุงจนใบสมบูรณ์ดีแล้ว(อยู่ที่ท่านทำใบกี่ชั้น) ให้หยุดฉีดพ่นทันที

ช่วงราดสาร

ท่านเคยทำอย่างไร ให้ทำเหมือนเดิมทุกอย่าง

บำรุงดอก

หลังจากราดสาร ผ่านไป25วัน ช่อดอกเริ่มแทง
ให้ใช้ สูตร2จำนวน1ซอง+เปิดตาดอก1ขวด+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่น10-15วันครั้ง ฉีดพ่นไปจนเป็นดอกสะเดาใกล้บานให้หยุดฉีดพ่น

บำรุงลูก

หลังจากดอกโรย ขึ้นเม็ดเท่าหัวไม้ขีด
ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่น10-15วันครั้ง ไปจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว1เดือน
ให้ใช้สูตร1จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่น ไปจนถึงเก็บเกี่ยว

หมายเหตุ

ฉีดพ่นทุกครั้งป้องกันเชื้อรา ห้ามขาด

โฆษณา
%d bloggers like this: