วิธีใช้กับ พืชผักใบเล็ก พืชผักใบหนา


พืช ผักใบเล็ก เช่น ต้นหอม ผักชี โหรพา กระเพา สาระแหน่ เห็ด ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้

อัตราการใช้ ปลาทอง สูตร 1จำนวน1ซองต่อน้ำ 400ลิตร(หรือ1ซีซีต่อน้ำ20ลิตร+ป้องกันและกำจัดเชื้อรา1ขวดต่อน้ำ200ลิตร
(1ซีซีต่อน้ำ1ลิตร)+ไล่แมลง1ขวดต่อน้ำ200ลิตร(หรือ1ซีซีต่อน้ำ1ลิตร) ผสมแล้วฉีดพ่นทุก ๆ 10-15 วัน ครั้ง

คำเตือน
ห้ามฉีดพ่น ขณะแดดจัด  หรือ ดินแห้ง

พืชผักใบหนา เช่น ผักกาด ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า แตงกวา บวบ มะระ ถั่วฝักยาว ฟักทอง พริก มะเขือ มะละกอ หัวไชเท๋า

อัตราการใช้ สูตร 2จำนวน1ซอง ต่อน้ำ 200ลิตร(หรือ1ซีซี ต่อน้ำ10ลิตร)+ป้องกันและกำจัดเชื้อรา จำนวน 1ขวดต่อน้ำ200ลิตร
(หรือ1ซีซี ต่อน้ำ10ลิตร)+ไล่แมลง จำนวน1ขวด ต่อน้ำ200ลิตร(หรือ1ซีซีต่อน้ำ10ลิตร)
ผสมแล้ว ฉีดพ่น ทุก ๆ 10-15 วัน ครั้ง

คำเตือน
ห้ามฉีดพ่น ขณะแดดจัด หรือ ดินแห้ง

โฆษณา
%d bloggers like this: