วิธีใช้ลองกอง


ช่วงบำรุงใบ-บำรุงต้น

ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ 200 ลิตร
ฉีดพ่นไปที่ใบเป็นหลัก ในเดือนแรกให้ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1ครั้ง
หลังจากนั้น10-15วัน ครั้ง ทางดินให้ใส่ปุ๋ยตามปกติ

ช่วงเตรียมทำดอก

เมื่อเตรียมต้นพร้อมแล้ว ในช่วงนี้
ให้ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+เปิดตาดอก1ขวด+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีด7-10วันครั้ง โดยให้เริ่มฉีดพ่นก่อนที่จะอดน้ำประมาณ1เดือน
ให้ฉีดพ่นเน้นไปที่กิ่ง ก้าน และลำต้นเป็นหลัก โดยฉีดพ่นไปจนถึงตอนที่อดน้ำ
ก็หยุดฉีดพ่นได้ หลังจากนั้นท่านเคยทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิมช่วงบำรุงดอก

ถ้าอัดน้ำครั้งแรกแล้วดอกไม่ออก หรือออกน้อย

ให้อดน้ำต่อ แล้วเอา สูตร2จำนวน1ซอง+เปิดตาดอก1ขวด+ป้องกันเชื้อรา1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่น7วันครั้งเน้นที่กิ่ง ประมาณ2-3ครั้ง บอใบลองกองเริ่มเหี่ยวได้ที่ก็อัดน้ำได้เลย รับรองดอกเพียบแน่นอน

พอช่อดอกแทงออกมา แล้ว

ให้ใช้ สูตร2จำนวน1ซอง+เปิดตาดอก1ขวด+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่น 10วัน โดยให้ฉีดพ่นตลอดแม้ช่วงดอกบาน ฉีดพ่นจนขึ้นลูกเลย

ช่วงบำรุงลูก

ให้ใช้สูตร2จำนวน1ซอง+เปิดตา1ขวด+ป้องกันเชื้อรา1ขวด+ไล่แมลง1ขวด ผสมน้ำ200ลิตร
ฉีดพ่น 10-15วันครั้ง

หมายเหตุ

การแต่งดอกลองกอง ควรเอาไว้เพิ่มจากเดิม10-20% ไม่ต้องกลัวว่าจะเลี้ยงลูกไม่ไหว

เทคนิคเสริม

การให้ปุ๋ยบำรุงต้นให้ตามปกติ แต่ปุ๋ยบำรุงดอกควรให้หลังจากอัดน้ำแล้งดอกเริ่มแทง ออกมาครั้งหนึ่งแล้วหยุดให้
ไม่ควรใส่ปุ๋ยใดๆหลังจากช่อดอกยาวประมาณ2นิ้วไปแล้ว จะใส่ปุ๋ยอีกทีก็ตอนขึ้นลูกดีแล้ว ประมาณเม็ดข้าวโพด
ทีนี้ให้ตลอด10-15วันครั้ง แต่ไม่ต้องให้เยอะ ให้แบบเลี้ยงไปเลื่อยๆ ไม่ควรให้มากทีเดียวแล้วห่างไปนานๆแล้วให้ที
เพราะจะทำให้ลองกอง โตไม่เสมอปลายช่อเล็ก หรือร่วงไม่เป็นปั้น เป็นกระซ้า สาเหตุเพราะอาหารไม่พอไปเลี้ยงปลายช่อ
กินอาหารไม่ทัน ดังนั้นเมื่อใช้ ปลาทอง แล้วควรเปลี่ยนวิธีการให้ปุ๋ยใหม่ แล้วท่านจะประสบความสำเร็จ

โฆษณา
%d bloggers like this: