นาข้าวพี่ประยูร บ้านไร่ จ.กำแพงเพชร


โฆษณา

นาข้าวพี่สนอง บ้านหร่ายการ้อง จ.กำแพงเพชร


สวนมะนาวพี่นาง อ.บ่อทอง จ.กำแพงเพชร


ลองกอง ลุงหนอม จันทบุรี


ลองกอง ลุงหนอม จันทบุรี

ความรู้ทางการ เกษตร


ความรู้เรื่องการเกษตร

มิติใหม่ของการต่อสู้หนอน กออ้อย

บทความ โดย อ.ศักดา ศรีนิเวศน์

นักวิชาการ กรมส่งเสริมการเกษตร, ที่ปรึกษาKasetD

กว่า 10 ปี มาแล้วที่ผู้เขียนเคยทำงานคลุกคลีกอยู่กับการป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย

ใน อดีตที่ผ่านมาเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่เพียงแต่ประสบกับปัญหาเรื่องราคาของ อ้อยต่ำกว่าที่ควรจะขายได้ในทุก ๆ ปี แต่ปัญหาเรื่องการสูญเสียของผลผลิตอ้อยอันเนื่องมาจากการทำลายของแมลงศัตรู อ้อยชนิดต่าง ๆ ก็ไม่เคยเบาบางลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรสูงจนเกษตรกรไม่ มีกำไร อ่านเพิ่มเติม

ไร่พี่โจ (ชิษณพงศ์) ที่ อ.ครบุรี เพลี้ยไฟกำลังระบาด


ไร่พี่โจ (ชิษณพงศ์) ที่อ .ครบุรี เพลี้ยไฟกำลังระบาด ใบขาวเกือบหมด ตอนนี้ทดลองใช้ปลาทอง สูตร 2 + ไล่แมลง + กำจัดเชื้อรา

อ่านเพิ่มเติม

ไวรัส มะละกอ ปลาทองช่วยได้


ไวรัส มะละกอ ปลาทองช่วยได้

ไวรัสวง แหวนมะละกอ
ใบหยิก ใบงอ
ปลาทองช่วยได้
หลังฉีดปลาทอง แตกใบใหม่
ต้นสมบูรณ์ ใบสวยงาม
รายละเอียดการใช้ปลาทอง….