ความรู้ทางการ เกษตร


ความรู้เรื่องการเกษตร

มิติใหม่ของการต่อสู้หนอน กออ้อย

บทความ โดย อ.ศักดา ศรีนิเวศน์

นักวิชาการ กรมส่งเสริมการเกษตร, ที่ปรึกษาKasetD

กว่า 10 ปี มาแล้วที่ผู้เขียนเคยทำงานคลุกคลีกอยู่กับการป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย

ใน อดีตที่ผ่านมาเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่เพียงแต่ประสบกับปัญหาเรื่องราคาของ อ้อยต่ำกว่าที่ควรจะขายได้ในทุก ๆ ปี แต่ปัญหาเรื่องการสูญเสียของผลผลิตอ้อยอันเนื่องมาจากการทำลายของแมลงศัตรู อ้อยชนิดต่าง ๆ ก็ไม่เคยเบาบางลงเลย มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรสูงจนเกษตรกรไม่ มีกำไร อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา