ไร่มันป้าธวัชชัย


อันนี้เป็นภาพไร่มันของป้า ธวัชชัย ก่อนฉีดปลาทอง

เก็บภาพไปฉีดปุ๋ยปลาทองมาครับ

โฆษณา

เปรียบเทียบไร่มัน


จากภาพมีไร่มันอยู่ 2 แปลง  ด้านซ้ายมือไม่ได้มีการฉีดปลาทอง  ส่วนไร่ด้านขวามือ มีการฉีดปลาทอง สูตร 2 และสารกำจัดแมลง และป้องกันเชื่อรา

จากรูป หลังจากฉีดไปประมาณ 1 สัปดาห์ (7 วัน) แปลงที่ฉีด เริ่มมีการแตกใบใหม่

จะเห็นว่าแตกใบได้เสมอ ทั้งแปลง  ทั้งหมดนี้เป็นไร่ของ ธวัชชัย  ปุ้มกระโทก ที่ บ้านกุดโบสถ์ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ครับ