สูตรเร่งดอก เปิดตาดอก ยืดช่อดอก


สูตรเร่งดอก เปิดตาดอก ยืดช่อดอก

ใช้เพื่อให้พืชมีดอก , ผล ที่สมบรูณ์ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

วิธีใช้

ใช้ฉีดพ่นเมื่อพืชใกล้ออกดอก 1-2 ครั้ง

อัตราการใช้ 20-30 cc. ผสมน้ำ 20 ลิตร


โฆษณา
%d bloggers like this: