สูตรไล่แมลงควบคุมประชากรแมลง


สูตรไล่แมลงควบคุมประชากรแมลง

ใช้ฉีดพ่นทางใบ ประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิด มีฤทธิ์ มีกลิ่น สามารถขับไล่แมลงศัตรูพืช

ถ้าใช้เป็นประจำ สามารถป้องกันไม่ให้แมลงชนิดต่าง ๆ มาวางไข่ ตัดวงจรการเกิดของแมลงได้

ทำให้แมลงเป็นหมันเหมาะสำหรับโครงการผักปลอดสารพิษ

วิธีใช้

ใช้ตามอัตราส่วนต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7-10 วัน


Advertisements
%d bloggers like this: