สูตร เร่งผลผลิตสูตร 2


สูตร เร่งผลผลิตสูตร 2


PLANT BIOLOGICAL FOOD SAPARATER FREE FROM THE TOXIC 2

สูตรเร่งผลผลิต สูตร 2

มีแร่ ธาตุ อาหารหลัก อาหรรอง อาหารเสริมครบถ้วน เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม แคลเซียม แม็กนีเซียม คอปเปอร์ ซิงค์

แมงกานีส โบลลอน โพลิธินัม คลอรีน โปรตีน วิตามิน บี เป็นต้น

ใช้กับ พืชผักและผลไม้ทุกชนิดตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง เงาะ ลำใย มังคุด ทุเรียน ลิ้นจี่ ส้มโอ

ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนักทำให้พืชมีรสชาติดี

ปริมาณ ที่ใช้

ใช้สูตร2 1 ซอง / น้ำ 200 ลิตร หรือ ( 1 cc. / น้ำ 10 ลิตร ) ควรฉีดพ่นตอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกๆ 10 ? 15 วัน

ข้อควร บ่งใช้

ให้ได้ผลผลิตดีควรใช้คู่กันกับสูตรป้องกันและกำจัดเชื้อรา

คำ เตือน

ห้ามฉีดพ่นขณะแดดจัด หรือดินแห้ง

ขนาด บรรจุ 20 cc.

Advertisements
%d bloggers like this: